Výklopník


5/5

Facebook


Google-plus


Youtube


Instagram


Tripadvisor


Wordpress

Prohlídka Výklopníku

Vstupné:
20 Kč dospělý
10 Kč děti

Otvírací hodiny

Květen a září v pátek,sobota,neděle, svátek
9:00-19:00 hod.
červen,červenec,srpen – denně 9:00-19:00hod.

Kontakt

pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz
+420 732 14 16 14

Individuální prohlídka je možná kdykoliv v průběhu otvíracích hodin přístavu. 

Prohlídky pro školní výlety a firmy je možné po telefonické dohodě zařídit i mimo standardní otvírací dobu.

Technická památka a vyhlídková věž

Výklopník Sudoměřice, byla postavena v.r. 1939. Toto zařízení sloužilo k překládání lignitového uhlí, které se převáželo po železniční trati z nedalekého dolu TOMÁŠ v Ratíškovicích. Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se, pomocí lanového navijáku, vtáhnul do místnosti VÝKLOPNÍKU. V této místnosti se nachází důmyslná kolébka s výsypkou. Celá kolébka i s kolejí, násypkou,a plným vagonem, byla pomocí lanového kladkostroje zdvižena. Vagon pak čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi. Tyto lodě se plavily po Baťově kanále, až po Otrokovice do elektrárny.


80. let zahájení provozu
Oslavte to v roce 2019 s námi

Trocha historie nikoho nezabije … Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1935-38 v délce 20 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami. Na trase je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody (ochozy s okovaným sníženým zábradlím, přes které se táhla lana ke člunům).

Na trase byla řada unikátních technických zařízení, např. Výklopník uhlí v Sudoměřicích, lanovka pro přetahování člunů přes Moravu ve Vnorovech apod. U každé plavební komory byl postaven typický “baťovský” domek pro obsluhu. Pozůstatky těchto památek, z nichž část je nyní rekonstruována, umožňují poznat technický um našich předků.

V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce asi 65 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna tak jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Sudoměřicemi. V úpravách vodní cesty bude pokračováno s cílem dovést ji až do Hodonína.

Tato plavba je možná i dnes!!! U nás, si můžete zapůjčit kajutovou loď holandského tipu, a s ní se plavit po Baťově kanále. Pokud se vám zdá 65 km vodní cesty a zdolání třinácti plavebních komor příliš, můžeme vám nabídnout plavbu kratší a to motorovou lodí VARI MARINE.

Baťův kanál

Baťův kanál je vodní cesta dopravně významná využívaná 0. třídy.
Bez oprávnění je možno řídit malá plavidla do výkonu 20 kW, která jsou schopná pouze výtlačné plavby a max. rychlosti 20 km/h. To znamená, že osoba starší 18 let může řídit plavidlo bez zvláštního povolení či průkazu, v půjčovně ho obsluha pouze proškolí k manipulaci s lodí.
Plavba ve skluzu je zakázána. Na kanálových úsecích je povolena maximální rychlost
8 km/hod.

Délka Baťova kanálu (od Otrokovic do Skalice) je v současnosti přibližně 53 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými kanálovými úseky. Celkově je splavný od Kroměříže po Hodonín, je zde ale několik „překážek“:
-na severní straně chybí plavební komora na bělovském jezu u Otrokovic, tzn. úsek od tohoto jezu po Kroměříž je samostatný a není napojen na zbytek vodní cesty.
– na jižní části Baťova kanálu chybí plavební komora v Sudoměřicích, což znemožňuje plavbu od tabulového stavidla dál směrem do Hodonína, kde je samostatný splavný úsek.

Rozdíl výšek na této vodní cestě (18,6m) vyrovnává 13 zdymadel (plavebních komor) o rozměrech 5,3 x 38 (50)m. Z toho je 11 plavebních komor plně automatizováno s možností ovládání prostřednictvím dálkového ovladače.

Plavební hladina je udržována 13 jezy. Splavování jezů je přísně zakázáno!

Hloubka Baťova kanálu je průměrně 1,5 metru. Doporučuje se, aby ponor lodi nepřesahoval 80 cm. Velikost lodi, která má plout po Baťově kanálu by se měla orientovat podle velikosti plavebních komor, loď by tedy neměla být širší než 5 metrů.

Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 metrů.

Na vodní cestě je postaveno na 50 mostů, mnohé jsou unikátní technickou památkou. Na říčních úsecích podjezdná výška mostů kolísá podle aktuálních průtoků, výjimečně 2,3m, obvykle 2,4m. Nejčastější je podjezdná výška 3,3m, ale nejnižší most u Huštěnovic má jen 2,3 m.

Na vodní cestě je 11 pevných sjezdů do vody s různými parametry. Sjezdy na řece nemusí být vždy upraveny (odstranění naneseného bahna). Doporučujeme využívat sjezdy v přístavech, které jsou udržovány, a je zde možnost hlídání automobilu.

Baťův kanál je v současnosti využíván pouze jako turistická vodní cesta. Nákladní plavba zde nefunguje. Lidé zde tráví dovolenou, víkendové pobyty, nebo přijíždějí ve svém volném čase, aby se svezli na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z paluby lodi. Tu si mohou vypůjčit v některé z půjčoven lodí, které na této vodní cestě fungují. Velmi oblíbené jsou také pravidelné plavby na velkých výletních lodích či pobyt na hausbótu.

Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu (prakticky hned jak to počasí dovolí) a oficiální „Odemykání plavební sezóny“ bývá vždy 1. května. K „zimnímu spánku“ se vodní cesta ukládá „Zamykáním plavební sezóny“ vždy 28. října. Pokud je ale příznivé počasí, půjčovny lodí mnohdy fungují i po tomto termínu. Obě zmiňované akce bývají slavnostní a je na ně zvána široká veřejnost. Většinou je doprovází kulturní program, plavby na lodích a další příjemnosti.
Kromě těchto akcí probíhají v půjčovnách v průběhu celé sezóny různé zábavní večery, country a grilování, zkrátka vše co k létu patří!