SUDOMĚŘICE
Vinařská obec Sudoměřice leží v podhůří
Bílých Karpat na samých hranicích
se Slovenskou republikou. Obec je nejjižnější
obcí na východním břehu řeky
Moravy na území České republiky. Byla
založena v letech 1260 – 1264 družiníkem
českého krále Přemysla Otakara II.
– Sudomírem z rodu Tvrdišovců. Původní
pozdně velkomoravské a přemyslovské
osídlení se nacházelo v lokalitě Hrůdy
u říčky Morávky, kde jsou dodnes patrné
zbytky valů původního hradiště, které
sloužilo k ochraně hranic českého království.

Ve vesnici se dochovalo několik tradičních
venkovských usedlostí, tzn. podunajské
hliněné domky s tradičně
upravenou bílou ličkou a modrým
podrovnáním.
Na návsi je dochovaný Panský dvůr
a zvonice z 18. století. Dominantou
obce je funkcionalistický kostel Krista
Krále postavený v letech 1930 – 1933.
Pro německou finanční stráž byl v obci
vystavěn soubor tzv. německých domků.
V okolí obce se nachází rovněž další
drobné sakrální památky jako kaple Panny
Marie Bolestné na Podhatí z 18. století
nebo kaplička sv. Urbana ve vinařské lokalitě
Hronové ze 17. století.
Sudoměřice jsou významným centrem
vinařství regionu, v 70. letech minulého
století bylo započato s výstavbou vinných
sklepů v korytě vyschlého ramene
Sudoměřického potoka. Místní vinaři se
díky dobrým klimatickým a geologickým
podmínkám mohou pyšnit velmi kvalitními
víny.
Na katastru obce se nachází rekreační
oblast Mlýnky – vodní nádrž původně
určená pro závlahu, dnes pro rekreaci
a rybolov.
V současné době žije v obci více než
1200 obyvatel, obcí prochází několik
turistických a cyklistických tras.
V Sudoměřicích najdete možnost ubytování,
občerstvení, půjčovnu lodí a další
služby.
23
SUDOMĚŘICE
Zajímavosti: v roce 2004 byla na Výklopníku
otevřena vyhlídková věž, která
je pro veřejnost přístupná v průběhu
turistické sezóny. Z vyhlídky je možné
zhlédnout nejen krásy nivy řeky Moravy,
ale i panorama blízkých Bílých Karpat.
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V OBCI
Výklopník – technická památka na
Baťově kanálu
Technická památka Výklopník byla postavena
v roce 1939. V letech 1939 – 1945
toto zařízení sloužilo k překládání lignitového
uhlí, které se přiváželo po železniční
trati z nedalekého dolu Tomáš
v Ratíškovicích. V přístavišti u Výklopníku
je možné vypůjčit loďky, motorové čluny
a hausbóty, možnost občerstvení a táboření.
Rekreační oblast Mlýnky
Rekreační oblast s vodní nádrží Kostolnica
(Mlýnky) se nachází v údolí Sudoměřického
potoka asi 4 km jihovýchodně
od obce. Lokalita je vhodná pro cykloturistiku,
turistiku i rybolov.
Zajímavosti: středem vodní nádrže prochází
státní hranice mezi Českou a Slovenskou
republikou. Přehrada má proto
také dva názvy – český Mlýnky a slovenský
Kostolnica.
Areál vinných sklepů Starý potok
Areál vinný sklepů se nachází kousek
od centra obce ve vyschlém korytě tzv.
Starého potoka. Původně byly tyto sklepy
v 70. letech povoleny jako protiatomový
úkryt pro 250 lidí. Dnes slouží celý
areál pro setkávání s přáteli při sklence
dobrého vína, ale také jako zázemí při
pořádání různých akcí pro širokou veřejnost.
V areálu se nachází i víceúčelová zahrádkářská
budova s penzionem a obecní
vinný sklep. V průběhu letního období
možnost ochutnávky vína.
Tipy na výlety do okolí:
Kontakty:
Obecní úřad Sudoměřice
Nádražní 322
696 66 Sudoměřice
tel. : + 420 518 335 222
e-mail: pod.sudomerice@seznam.cz
www.obecsudomerice.cz