Lodě v půjčovně

Se všemi čluny můžete plout bez průkazu či předchozích zkušeností. Vše Vám rádi vysvětlíme

Plavba po Baťově kanále je zpravidla možná od 1.5. do 30.9. Krátké výpůjčky motorových člunů je možné za přízně počasí realizovat i mimo tyto měsíce. Plavit se můžete i mimo komorovací hodiny. Plavba po setmění je všem lodím z půjčovny přísně zakázána.

Proplavení komoramy po celé délce Baťova kanálu je možné od úterý do neděle a ve svátky. Komory jsou v provozu od 9:30 – do 18 hod. Přesná prozní doba bude upřesněna na začátku sezony.

U nás si však můžete zapůjčit loď i v pondělí a to pro trasu Výklopník – Skalica – pod komoru Petrov. 

Motorový člun Tomáš

Prostorný člun Tomáš vhodný pro celodenní plavby i krátké vyjížďky. K vedení plavidla není nepotřeba žádné oprávnění ani zkoušky. Doporučujeme na celodenní plavby.

Ceník

1 hod. 500 Kč

2 hod. 800 Kč

3 hod. 1 100 Kč

4 hod. (Půl dne) 1 300 Kč

5 hod. 1 500 Kč

8 hod. (Den) 1 800 Kč

 

Pohonné hmoty v ceně.  Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

O plavidle

Skvěle ovladatelný člun
Minimální délka plavby: 1 Hodina
Maximální délka plavby: 1 Den (8 hodin)
Rychlost: Loď pluje výtlačnou plavbou

Obsaditelnost: 2 / 8 osob (minimální / maximální)
Řízení lodě: Volant (kormidlo)

Půjčení lodě je standardně možné:

Pondělí 10:00 -18:00 (max. několik hod)

Úterý – Neděle 10:00-18:00 (možnost celodenních plaveb)

K vedení této lodě není nutné oprávnění
Tuto loď může védst (řídit) svéprávná osoba starší 18ti let po předložení platného občanského průkazu. Není potřeba žádných kapitánských, lodních či vůdcovských zkoušek. Jak ovládat loď Vám vysvětlíme v den nástupu. Nevyžadujeme žádné předchozí zkušenosti s plavbou.

Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

Motorový člun Vlasta

Prostorný člun Vlasta vhodný pro celodenní plavby i krátké vyjížďky. K vedení plavidla není nepotřeba žádné oprávnění ani zkoušky. Doporučujeme sebou přibalit speciality z našeho grilu.

Ceník

1 hod. 500 Kč

2 hod. 800 Kč

3 hod. 1 100 Kč

4 hod. (Půl dne) 1 300 Kč

5 hod. 1 500 Kč

8 hod. (Den) 1 800 Kč

 

Pohonné hmoty v ceně.  Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

O plavidle

Skvěle ovladatelný člun
Minimální délka plavby: 1 Hodina
Maximální délka plavby: 1 Den (8 hodin)
Rychlost: Loď pluje výtlačnou plavbou

Obsaditelnost: 2 / 8 osob (minimální / maximální)
Řízení lodě: Volant (kormidlo)

Půjčení lodě je standardně možné:

Pondělí 10:00 -18:00 (max. několik hod)

Úterý – Neděle 10:00-18:00 (možnost celodenních plaveb)

K vedení této lodě není nutné oprávnění
Tuto loď může védst (řídit) svéprávná osoba starší 18ti let po předložení platného občanského průkazu. Není potřeba žádných kapitánských, lodních či vůdcovských zkoušek. Jak ovládat loď Vám vysvětlíme v den nástupu. Nevyžadujeme žádné předchozí zkušenosti s plavbou.

Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

Malé motorové čluny

Výběr z vícero člunů pro max. 6, 5, nebo 4 osoby. Ideální na půldenní plavby a krátké výlety.

Ceník

1 hod. 400 Kč

2 hod. 700 Kč

3 hod. 900 Kč

4 hod. (Půl dne) 1 100 Kč

5 hod. 1 300 Kč

8 hod. (Den) 1 600 Kč

 

Pohonné hmoty v ceně.  Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

O plavidle

Skvěle ovladatelný člun
Minimální délka plavby: 1 Hodina
Maximální délka plavby: 1 Den (8 hodin)
Rychlost: Loď pluje výtlačnou plavbou

Obsaditelnost: 2 / 8 osob (minimální / maximální)
Řízení lodě: Volant (kormidlo)

Půjčení lodě je standardně možné:

Pondělí 10:00 -18:00 (max. několik hod)

Úterý – Neděle 10:00-18:00 (možnost celodenních plaveb)

K vedení této lodě není nutné oprávnění
Tuto loď může védst (řídit) svéprávná osoba starší 18ti let po předložení platného občanského průkazu. Není potřeba žádných kapitánských, lodních či vůdcovských zkoušek. Jak ovládat loď Vám vysvětlíme v den nástupu. Nevyžadujeme žádné předchozí zkušenosti s plavbou.

Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

Kanoe

Jen tak pro zábavu, na výlet po Moravě to není, ale zabavíte tak třeba děti, které můžou kroužit kolem ostrova.

Ceník

Dohodou

Rezervujte na telefonu +420 732 14 16 14

Teambulding na vodě

Půjčte si jako firma naše lodě, využijte zázemí našich ostrovů a pochutnejte si na výborných grilovaných specialitách. Bude to zábava!

Zásady ochrany osobních údajů a výpůjční podmínky.

Výpůjční podmínky kajutových člunů

Objednávka na vícedenní plavby kajutovými čluny si zasílají zájemci o plavbu na adresu:
Půjčovna lodí pod Výklopníkem Sudoměřice 195 p.s.č. 696 66 tel. +420 732 141 614

nebo emailem na adresu : pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

Poté je jim odeslána zálohová faktura na polovinu částky podle ceníku. Tuto zálohovou fakturu uhradí nejpozději 50 dnů před nástupem plavby.
Doplatek faktury provedou v den nástupu plavby přímo v přístavu Výklopník Sudoměřice, kde si také převezmou loď dle inventáře, která jim bude předvedena. Současně předají kauci dle ceníku, která se jim po ukončení plavby, pokud je loď v pořádku přebrána, vrací. Loď si zákazníci přebírají od 11,00 do do 17,00 v den nástupu plavby Loď se vrací v poslední den plavby do přístavu Výklopník Sudoměřice do 17,00. Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně půjčovného. Pokud je loď poškozena, je stržena adekvátní částka v míře poškození z kauce. Pokud je loď v pořádku, kauce se vrací celá.

Kauce na loď je ve výši 4500,-Kč

Čtěte pozorně:

Výpůjční podmínky upravují vztah mezi zákazníkem a Půjčovnou lodí pod Výklopníkem Sudoměřice a je třeba, aby jste tyto podmínky akceptovaly při rezervaci.

Lodě se půjčují a vrací ve stejném místě to je v přístavu Výklopník Sudoměřice. Rekreaci na lodi si můžete rezervovat v květnu a září zajistit od pátku do neděle, v červnu, červenci a srpnu od pondělku do neděle, a od pátku do neděle. Plavební komory jsou v provozu v květnu a září od pátku do neděle (od 10,00 do 18,00) v červnu, červenci a srpnu jsou plavební komory v provozu od 10,00 do 18,00 v úterý – neděli (v pondělí se na plavebních komorách provádí údržba a nejsou v provozu). Pokud budou nějaké změny v otvíracích dobách budete včas informováni.

1. Uzavření smlouvy a platba

– Přihlášku s rezervací si můžete podat písemně, telefonicky nebo emailem. Potvrzení převzetí smlouvy lze provést písemně nebo emailem, když je zaslána částka za polovinu ceny pobytu za pronájem plavidla. Nedojde-li k zaplacení zálohy v daném termínu, smlouva může pozbýt platnosti. Termíny plateb mohou být stanoveny po dohodě se zákazníkem i jinak.

2. Plnění, pojištění a pobyt

– Rozsah smluvního plnění vyplývá s potvrzení objednávky.
– Údaje z objednávky jsou pro půjčovnu lodí pod Výklopníkem Sudoměřice závazné
– Zákazníci ani jejich věci osobní potřeby a zavazadla nejsou pojištěny. Doporučujeme zákazníkovi, aby si ve vlastním zájmu uzavřel příslušné pojištění pro cesty a pobyt a pojištění cestovních zavazadel.

3. Odstoupení zákazníka

– Zákazník může kdykoliv před zahájením cesty od smlouvy odstoupit. Pokud zákazník od smlouvy odstoupí nebo cestu nenastoupí, účtujeme si následující poplatky jako náhradu za předběžná opatření spojená s cestou a za náklady následující, stornovací poplatky.
a) zrušení cesty více než 50 dní před zahájením cesty 0% z poloviny částky
b) zrušení cesty 50 dní – 20 dní před pronajmutím lodě 30% z poloviny částky
c) zrušení cesty 19 dní – 1 den před zahájením plavby 90% z poloviny částky
d) zrušení cesty v den nástupu 100% z poloviny částky

Půjčovna doporučuje uzavřít pojištění pro případ zrušení cesty.

– Až do začátku cesty může zákazník požádat, aby místo něho cestu nastoupila třetí osoba a převzala jeho práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Takto vzniklé skutečné vícenáklady jdou na účet zákazníka. Půjčovna nemusí s nástupem jiné osoby souhlasit, pokud tato osoba nesplňuje zvláštní, s cestou spojené požadavky nebo pokud je to v rozporu s právními předpisy či úředním nařízením. Jestliže do smlouvy vstoupí jiná osoba, ručí ona i zákazník jako solidární dlužník na zaplacení ceny vzniklých vícenákladů.

– Jestliže se cesta k vůli zásahu vyšší moci nepředvídané při uzavření smlouvy, zkomplikuje, bude ohrožena či zmařena, může jak půjčovna, tak zákazník smlouvu vypovědět. Bude-li smlouva v takovém případě vypovězena, může půjčovna požadovat za dříve poskytnuté plnění nebo za plnění nutné k ukončení cesty přiměřené odškodné.

4.Odstoupení od smlouvy a její vypovězení ze strany půjčovny lodí pod Výklopníkem Sudoměřice.

– půjčovna může odstoupit od smlouvy bez dodržení lhůty před nástupem cesty nebo vypovědět smlouvu po jejím zahájení pokud zákazník nebo spolucestující trvale narušuje průběh cesty i přes výstrahu pronajímatele, pokud se chová do takové míry v rozporu se smlouvou či plavebním řádem, že je okamžité zrušení smlouvy oprávněné. V tomto případě má půjčovna nárok na celou cenu.

5. Omezení odpovědnosti

Půjčovna lodí neručí za závady v plnění souvislostí s plněním, které bylo zprostředkováno pouze jako cizí plnění , a které je v popisu cesty výslovně jako cizí plnění.

– Zákazník je povinen zúčastnit se řešení vzniklých závad v plnění, vyhýbat se škodám nebo je minimalizovat. Zákazník je zejména povinen neprodleně informovat o svých stížnostech pronajímatele.

– Jestliže zákazník vlastní vinou opomene ohlásit nedostatky, nemá nárok na jejich náhradu.

6. Vyloučení nároků a promlčení

– Nároky vůči půjčovně k vůli cestě, která neodpovídá smlouvě, musí zákazník uplatnit během čtrnácti dnů po ukončení cesty.
– Neúčinnost jednotlivých ustanovení, soudní příslušnost pokud by některé ustanovení bylo neúčinné nebo by ztrácelo účinnost, zachovají si další ustanovení svou platnost a účinnost smlouvy zůstává nedotčena.

7. Obchodní podmínky pro cestu lodí

– Způsobilost
Vůdce plavidla musí být plnoletý a nést odpovědnost za věci mu svěřené. Při nalodění se musí prokázat občanským průkazem. Pronajímatel si vyhrazuje právo nepředat loď cestujícímu, který není schopen nést zodpovědnost.
– Kauce
Při převzetí lodě je nutno zaplatit kauci. Kauce bude navrácena na konci cesty, pokud bude loď odevzdána ve stanoveném čase a místě a ve stavu v jakém loď byla vyzvednuta, bez poškození. Zákazník ručí za škody způsobené na lodi, lodním motoru, na vybavení lodi a příslušenství a za nehody. Výše kauce je uvedena v úvodu výpůjčních podmínek.
– Převzetí lodě
Loď je zákazníkovi k dispozici v té době, kdy vyřídil nutné formality a doplatil zbývající část částky za výpůjčku lodě, zkontroloval stav lodi a inventární seznam a poučil se o lodní dopravě a manipulaci s lodí (cvičná plavba). Časy převzetí a odevzdání lodí jsou uvedeny výše. Zákazník může odmítnout převzetí lodě, pokud neodpovídá typu, který si najal, nebo není pro jízdu funkční.
-Změny místa odjezdu
Při uzavírce kanálu povodní, nedostatku vody, opravách atd. může dojít k nalodění i na jiném místě, a může dojít k omezení plavby. Půjčovna není za tato omezení zodpovědná. Zákazníka neopravňují odstoupit od smlouvy. Pokud nebude půjčovna schopna k vůli nepředvídaným událostem, zásahu vyšší moci, jako je stávka, přírodní katastrofa, poškození lodě jinou osobou a pod… dát loď k dispozici, učiní, co bude v jejich silách, aby zákazníkovi obstarala loď ve stejné kvalitě a kapacitě. Pokud to nebude možné je půjčovna oprávněna odstoupit od smlouvy.
– Nesplavnost vodní cesty
V případě vysokého nebo nízkého stavu vody , omezení úseku, kterým se má plout (záplavě nebo suchu)kvůli jiným škodám na vodních cestách nebo dalším okolnostem, které plavbu lodí znemožňují nebo komplikují může půjčovna úměrně k těmto omezením, k vůli nimž v daných okolnostech dochází, změnit místo odjezdu, a jeho datum, pokud tyto okolnosti cestu znemožní, může být zaplacená cesta přesunuta na jiný termín, který má půjčovna k dispozici. Totéž platí v případě, že se použitelnost vodních cest změní během jízdy a cesta je tak zkrácena o více jak 48 hodin.
– Havárie

V případě havárií a nehod musí zákazník neprodleně informovat půjčovnu a vyčkat pokynů pro další postup. Bez předchozího souhlasu půjčovny nesmí zákazník v případě nehody uznat ani své ručení vůči třetím osobám ani opravit loď nebo dát podnět k dalším nákladům. Havárie ani nehoda není důvodem ke snížení ceny ani odškodnění. Na místo havárie nebo nehody je povolávána Státní plavební správa.

-Přerušení jízdy, poruchy.
Přerušení jízdy nebo porucha není důvodem ke snížení ceny nebo odškodného, ledaže by byly způsobeny hrubou nedbalostí pracovníků půjčovny lodí pod Výklopníkem Sudoměřice. V půjčovně je v případě poruchy připraven technik, který po objednávce zákazníka vyjíždí poruchu odstranit. Pokud je porucha způsobena zákazníkem účtuje si technik za tento výjezd 500,-Kč.
Pokud loď kotví více jak 24 hodin v důsledku poruchy, kterou technik nedokázal odstranit, vrátí mu půjčovna poměrnou část ceny, která byla zaplacena za nevyužitou dobu. Doba kotvení se počítá od té chvíle kdy zákazník informoval o poruše. Zákazník neučiní nic, co nelze ospravedlnit nutnou nebo časovou tísní.
Jestliže je cesta podstatně omezena v důsledku nějakého nedostatku ze strany půjčovny a nezjedná nápravu během přiměřené doby, může zákazník v rámci zákonných ustanovení vypovědět smlouvu písemným prohlášením. Totéž platí i v případě, že cesta se nedá realizovat k vůli nedostatku, jehož důvod je půjčovně známý. Lhůta pro nápravu se nemusí stanovit pouze tehdy, když není možná nebo ji půjčovna odmítne. Zákazník dluží část ceny připadající na požadované plnění, pokud toto plnění bylo v jeho zájmu.
Pokud se zjistí, že škodu způsobil zákazník nebo jeho spolucestující nemůže požadovat odškodnění. Zákazník je povinen nahradit půjčovně škodu. Kauce může být použita na krytí eventuelních nákladů na opravu.
– Předpisy pro jízdu na lodi
Zákazník je povinen dodržovat nejenom předpisy pro říční lodní dopravu, ale musí také dbát pokynů půjčovny a navigačních orgánů. Je zakázáno jezdit potmě, brát lodě na vlečné lano, loď pronajímat nebo půjčovat. Podrobné instrukce dostane zákazník před plavbou a během cvičné jízdy od pracovníka půjčovny a toto poučení stvrdí svým podpisem.
– Užívání lodě
Zákazník je povinen užívat loď s co největší opatrností. Ručí půjčovně nejen za škody na lodi a jejím zařízení, ale také za ztrátu téhož. Půjčovna bude vymáhat náhradu škody vzniklou některým z těchto způsobů. Za spolucestující půjčovna v žádném případě neručí, jedině, že by ztráta nebo škoda byla způsobena hrubou nedbalostí ze strany půjčovny.
– Odevzdání lodě
Zákazník je povinen předat loď a její zařízení v neporušeném čistém stavu, časově přesně v den ukončení plavby na přístavišti Výklopník Sudoměřice ve výše uvedených časech. Při odevzdání lodě pracovník půjčovny loď a její zařízení zkontroluje. Zákazník je povinen ohlásit jakékoliv ztracené, zcizené nebo rozbité předměty z výbavy lodě. Půjčovna má právo strhnout každou zjištěnou škodu nebo ztrátu z kauce. Pokud nebude loď vyklizena a odevzdána včas, ručí zákazník za škodu, která půjčovně průtahem vznikne.
– Domácí zvířata
Veškeré pro zvíře nezbytné vybavení si musí zákazník sám přinést a v žádném případě nesmí pro něj použít povlečení a nádobí, kterým je loď vybavena. Při předání lodě musí být odstraněny veškeré zvířecí chlupy a případně další znečištění.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webová adresa je: https://www.vyklopnik.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme
Komentáře
Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média
Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře
Cookies
Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů
Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika
S kým sdílíme vaše údaje
Jak dlouho uchováváme vaše údaje
Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?
Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?
Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Vaše kontaktní údaje
Dodatečné informace
Jak chráníme vaše osobní údaje
Jaké máme postupy při úniku informací
Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?
Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data
Informační povinnost regulovaného průmyslu

Come on In!

Weekdays

08PM -12AM

Weekends

12 PM – 02 AM

Contact

Phone

+(000) 111 222 333

Mail

address@domain.com

Address

543 TN, doula street
NY, New York